Documento sin título

Sievekingia filifera Dressler 1977

  • Familia: Orchidaceae
  • Subfamilia: Epidendroideae
  • Tribu: Cymbidieae
  • Subtribu: Stanhopeinae
  • Género: Sievekingia
  • Especie: filifera